For 20 år siden debuterte Tommy Tee med Bonds, Beats & Beliefs og smash hiten Takin Ova. Vi snakker med Tommy om Takin Ova, D&D studio New York og røvershistorier bak.